دانلود کتاب های راهنمای گردشگری

انواع ویزای شینگن

انواع ویزای شینگن - 5.0 out of 5 based on 1 vote

انواع ویزای شینگن

انواع ویزای شینگن انواع ویزای شنگن هم مهم است، ویزای شنگن در ۴ نوع صادر می شود : ویزای نوع A :ویزای ترانزیت است یعنی مسافر حق خروج از فرودگاه را ندارد و می تواند فقط در یکی از فرودگاههای شنگن پرواز خود را تعویض و راهی کشوری در خارج از شنگن گردد. ویزای نوع B : ویزای عبور است یعنی مسافر حق خروج از فرودگاه را دارد و میتواند از شنگن بعنوان منطقه عبوری استفاده نماید تا از طریق زمینی خود را به کشور دیگری غیر شنگن برساند. ویزای نوع C : ویزای توریستی است که اکثر ایرانیان با…