دانلود کتاب های راهنمای گردشگری

مدارک لازم جهت اخذ ویزا شینگن

مدارک لازم جهت اخذ ویزا شینگن - 3.0 out of 5 based on 1 vote

مدارک لازم جهت اخذ ویزا شینگن

مدارک لازم جهت اخذ ویزا شینگن مدارک لازم جهت اخذ ویزا شینگن (اروپا): پاسپورت قدیمی ( در صورت وجود ) اصل گذزنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و کپی آن دوقطعه عکس ۳ در ۴ رنگی تمام رخ با زمینه روشن پرینت گردش سه ماهه آخرحساب بانکی سند ملکی بنام شخص متقاضی لیست پرداخت حق بیمه و یا کارت پرسلنی وزراتخانه و یا سازمان وابسته به ارگان دولتی برای شاغلین. گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت شامل سمت،تاریخ استخدام،میزان در آمد و زمینه فعالیت شرکت در صورتی که شرکت خصوصی باشد لیست بیمه که نام مسافر در آن ذکر…